• Mail: info@jobfest.cz
WELCOME TO

JOBFEST 2016 OSTRAVA, 26.1.2016, OC Galerie TESCO – Třebovice

JOBFEST 2016 OSTRAVA, 26.1.2016, OC Galerie TESCO – Třebovice

Zatím nejlepší výsledek co do návštěvnosti dosáhl letošní JOBFEST  OSTRAVA, konaný  tradičně v prostorách obchodního centra Galerie TESCO-Třebovice.  Počet návštěvníků během 8 hodin atakoval hranici deseti tisíc. Tento v pořadí již čtvrtý veletrh pracovních příležitostí, kde se mohou v netradičním prostředí  naprosto unikátně setkat zájemci o práci se zástupci opravdu významných zaměstnavatelů města a kraje, bez účasti zprostředkovatelů práce,  nemá v České republice obdobu. Akci samotnou otevřel úvodním slovem Primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA, a poté se osobně setkal a navštívil většinu vystavovatelů JOBFEST Ostrava. Pan primátor se při rozhovoru s firmami živě zajímal o aktuální situaci v lidských zdrojích a byl překvapen počtem a atraktivností nabízených pracovních pozic. Přislíbil podporu ještě vyšší angažovanosti města v této zajímavé akci. Organizátor této akce, společnost Advey services s.r.o., tímto ještě jednou děkuje partnerům - společnostem Těšínské jatky, s r.o., O2 Česká republika, ŠKODA  VAGÓNKA, a.s., Randstat, s r.o., Röchling Automotive Kopřivnice, s.r.o., Exact systems Czech Republic s.r.o., Brose CZ spol s.r.o. a všem ostatním účastníkům a vystavovatelům za výbornou atmosféru a kvalitu jejich prezentace. Dovoluje si také vyzdvihnout a poděkovat Policii ČR a Dopravnímu podniku města Ostravy za jejich atraktivní expozice a nabídku  všem návštěvníkům veletrhu.

Veletrh JOBFEST Ostrava v rámci JOBFEST TOUR 2016 je za námi, a přesouvá se do dalších měst české republiky, jako jsou Liberec, Praha nebo Plzeň.

Těšíme se,   že firmy, které s námi letos nezažily onu velmi příjemnou atmosféru  a efektivně využitý čas při akvizici nových zaměstnanců, se již příště stanou jedním z účastníků, a svou prezentací zvýší povědomí  o vlastní značce a  ještě více rozšíří nabídku pracovních míst v regionu.