• Mail: info@jobfest.cz
 

JOBFest na konferenci IFO 2015

 

JOBFest na konferenci „ IFO 2015 – Fórum malých a středních podniků MSK „

Veletrh JOBFest byl prezentován na podnikatelské konferenci organizované jedním z podporovatelů JOBFestu a to Sdružením pro rozvoj Moravskloslezského kraje. Více než 100 účastníků fóra diskutovalo o problematice segmentu MSP, které jsou páteří ekonomiky a zaměstnávají více než 60 % pracujících, aby upozornilo na to, že nemají podporu jako velké firmy. Jedním z pojmenovaných témat v návrhu koncepčního a systémového řešení , představeného prezidentem sdružení Pavlem Bartošem, vládním zmocněncem Jiřím Ciencalou a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Janem Březinou , byla prevence firem proti úpadku s cílem zachování cenných pracovních míst.